Občinski odbori in komisije

ČLANSTVO V OBČINSKIH ODBORIH IN KOMISIJAH  2014 – 2018

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

 1.     Simona Klukej, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Ivo Klančišar, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

3.     Sandi Grčar, predlagatelj ZGN, zunanji član

4.     Gregor Brinjevec, predlagatelj ZGN, zunanji član

 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

1.     Ivo Klančišar, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

2.     Peter Šikovec, predlagatelj ZGN, zunanji član

3.     Anica Režun, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

 

ODBOR ZA ŠOLSTVO IN KULTURO

1.     Marija Ribič, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Vladimir Poredoš, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

3.     Darja Rakovič, predlagatelj ZGN, zunanja članica

4.     Štefka Suša, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

 

ODBOR ZA ŠPORT

1.     Samo Vrtačnik, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

2.     Mitja Adamlje, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

3.     Miha Gracar, predlagatelj ZGN, zunanji član

 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNE ZADEVE

1.     Štefka Suša, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Nina Pečnik, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

3.     Domen Pociecha, predlagatelj ZGN, zunanji član

4.     Petra Potočnik Izgoršek, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

 

ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVE IN REGIONALNO POLITIKO

1.     Simona Klukej, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

 

ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE

 1.     Marjana Mlinarič Pikelj, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Anton Benko, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

3.     Sudbija Semić, predlagatelj ZGN, zunanja članica

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO

 1.     Anica Režun, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Marjan Kovač, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE

1.     Aleksander Pergar, predlagatelj ZGN, član občinskega sveta

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1.     Marjana Mlinarič Pikelj, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

2.     Marija Ribič, predlagatelj ZGN, članica občinskega sveta

3.     Klemen Benko, predlagatelj ZGN, zunanji član

 

NADZORNI ODBOR OBČINE

1.     Albin Pražnikar, predlagatelj ZGN, zunanji član