Vodstvo

VODSTVO STRANKE

Predsednik: Matjaž Švagan

Generalni sekretar: Mitja Adamlje

Vodja svetniške skupine: Marija Ribič

 

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA

Matjaž Švagan

Ivan Potočnik

Gregor Brinjevec

Marija Ribič

Marjan Kovač

Mitja Adamlje

Klemen Benko

Luka Tori

Marjana Mlinarič-Pikelj

Jakob Smolič

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Štefka Suša

Ivo Klančišar

Simona Klukej