Vodstvo

VODSTVO STRANKE

Predsednik: Matjaž Švagan

Podpredsednik: Rudi Medved

Generalni sekretar: Mitja Adamlje

Vodja svetniške skupine: Marija Ribič

Vodja kluba mladih: Aleksander Pergar

Vodja kluba seniorjev: Albin Pražnikar

 

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA

Matjaž Švagan, Rudi Medved, Mitja Adamlje, Marija Ribič, Aleksander Perger, Albin Pražnikar, Simon Omahne, Luka Tori, Marjana Mlinarič Pikelj, Marjan Kovač, Gregor Brinjevec

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Štefka Suša, Ivo Klančišar, Simona Klukej