LOKALNE VOLITVE 2014

LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

 

1. Matjaž Švagan, 1963, ing. organizacije dela, župan

DSC_0090

2. Marija Ribič, 1970, prof. razrednega pouka, učiteljica razrednega pouka

DSC_0029

3. Rudi Medved, 1959, uni. dipl. novinar, direktor občinske uprave

DSC_0081

4. Simona Klukej, 1963, univ. dipl. ekonomist, direktorica

DSC_0072

5. Mitja Adamlje, 1983, dipl. politolog mednarodnih odnosov, mladinski delavec

DSC_0069

6. Anica Režun, 1951, dipl. socialna delavka, upokojenka

DSC_0032

7. Anton Benko, 1939, višji upravni delavec, predsednik društva upokojencev

DSC_0074

8. Marjana Mlinarič-Pikelj, 1960, pravnica, vodja splošno-kadrovske službe

DSC_0048

9. Ivan Klančišar, 1958, dipl. ing. strojništva, vodja službe za vzdrževanje in energetiko

DSC_0036

10. Štefka Suša, 1957, strojni tehnik, sekretar Rdečega križa

DSC_0059

11. Marjan Kovač, 1950, komercialist, upokojenec

DSC_0082

12. Blanka Šmit,1963, dipl. upr. organizacije, vodja oddelka v občinski upravi

DSC_0068

13. Samo Vrtačnik, 1966, lesarski tehnik, brezposlen

DSC_0076

14. Aleksander Pergar, 1982, ing. telekomunikacij, podjetnik

DSC_0050

15. Petra Potočnik Izgoršek, 1979, mag. znanosti, raziskovalec-razvojnik

DSC_0027

16. Franci Kukovica, 1948, mehanik, upokojenec

DSC_0028

17. Vladimir Poredoš, 1958, tekstilni tehnik, samostojni kulturni delavec

DSC_0044

18. Nina Vrhovnik Pečnik, 1984, univ. dipl. ekonomist, svetovalec za upravljanje z zalogami

DSC_0061

19. Simon Omahne, 1986, diplomant upravnih ved, svetovalec v turizmu

DSC_0051

20. Klemen Benko, 1981, akademski glasbenik, prof. viole

DSC_0039

21. Domen Pociecha,1985, prof. športne vzgoje, skupinski habilitator

DSC_0040

22. Darja Rakovič, 1969, pedagoginja, pomočnica ravnateljice

DSC_0064

23. Miha Gracar, 1987, gimnazijski maturant, bančni referent

DSC_0057

24. Sudbija Semič, 1971, prodajalka, administrator

DSC_0043

25. Peter Šikovec, 1975, prometni tehnik, pismonoša

DSC_0053