LOKALNE VOLITVE 2018

FB_zgn_volitve_objava_stevilke

 

Drage občanke in občani Zagorja, z vašimi glasovi boste odločili, kdo bo naslednja štiri leta usmerjal in vodil našo občino.

Prepričan sem, da vam ponujamo najboljšo posadko, ki bo nadaljevala uspešno razvojno pot in še izboljšala kakovost življenja v naši občini. Med nami so ljudje, ki so se uveljavili v gospodarstvu, pri človekoljubnem delu in skrbi za ranljive skupine, na njej so izvrstni športniki in kulturni ustvarjalci, mlajši in starejši, ženske in moški, prebivalci različnih predelov naše občine. Takšna pisanost prinaša širok nabor idej in dober vpogled v težave in priložnosti.

Zagorje gre naprej je lokalna stranka, v njej imamo občani Zagorja prvo in zadnjo besedo, v nobenem pogledu nismo odvisni od državnih strankarskih central.

Usposobljeni smo za upravljanje, znamo se hitro in učinkovito odzvati, zato naša občina sodi med najuspešnejša okolja pri pridobivanju sredstev iz evropskih in državnih proračunov.

Zagorje gre naprej. Pojdite z nami!

Matjaž Švagan