oktober 25th, 2013Noviceadmin 0 Komentarjev

Na današnji seji občinskega sveta je potekalo drugo branje proračuna. Dokument so svetniki soglasno sprejeli, predstavljene pa so bile spremembe na podlagi pobud, ki so se pojavile v času od prvega branja proračuna. Na današnji seji se je razprava dotaknila predvsem uravnoteženosti proračuna in ohranjanja posluha za najšibkejše.

Navkljub težkim razmeram in slabim javnofinančnim napovedim za leto 2012 bo občina Zagorje ob Savi, tako kot vsako leto, tudi v prihodnjem letu ohranila posluh za socialno ogrožene, saj kriza ne sme biti razlog za pomanjkanje najšibkejših. »Smo ena izmed redkih občin v slovenskem prostoru, ki navkljub krčenju državnih sredstev ohranja pomoč starejšim na domu,« je poudaril župan Matjaž Švagan in dodal, da bo občina ohranila tudi simbolične nagrade staršem ob rojstvu otroka, saj želi na ta skromen način dati vzpodbudo vsem, ki se odločajo za družino. Proračun tudi v letošnjem letu predvideva nagrade za mlade diplomante in magistre, ki s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju Zagorja.

V zvezi z božično novoletnimi prireditvami je občina znižala stroške v primerjavi s preteklim letom. Kljub temu pa prireditve in prednovoletne okrasitve ostajajo del decemberskega programa. »Zagorje bi lahko bilo v temi, ljudem bi dejali, da je kriza, a se mi zdi prav, da se ob koncu leta poveselimo in praznujemo, ne glede na težave ki nam jih prinašajo trenutne razmere.« Bo pa letošnje božino novoletno praznovanje potekalo v posebnem vzdušju, saj bo prvič potekalo tridnevno božično mesto, ki ga bodo ob organizaciji občine zaznamovalo sodelovanje domačih društev in drugih lokalnih akterjev. Na ta način bomo praznike praznovali v posebnem vzdušju in jih obarvali z domačimi barvami.

Prispevajte komentar