februar 3rd, 2014Nekategoriziranoadmin 0 Komentarjev

Prvo redno srečanje Varuha človekovih pravic RS s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2014 se je odvijalo v četrtek, 30. 1. 2014, v sejni sobi PGD Zagorje ob Savi. Tema srečanja je bila problematika onesnaženosti zraka v Zasavju in kaj lahko skupaj storimo za izboljšanje stanja. Srečanja smo se udeležili tudi predstavniki Združenja za napredek Zasavja, Zagorje gre naprej.

Spregovorili so Vlasta Nussdorfer varuhinja človekovih pravic, Matjaž Švagan župan Občine Zagorje ob Savi, predstavnica Občine Trbovlje, predstavnik Občine Hrastnik, Jože Jurša vodja medresorskih delovnih skupin za pripravo načrtov kakovosti zraka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Franc Novak Zasavsko zdravniško društvo in Uroš Macerl Eko krog društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo.

Združenje za napredek Zasavja, Zagorje gre naprej pozdravlja ukrepe na področju individualnih kuriščih in v prometu. Z velikim razočaranjem pa ugotavljamo, da je bila industrija izvzeta iz ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Zasavje je regija ozkih neprevetrenih dolin, v katerih sobiva več tovarn skupaj z več deset tisoč prebivalci.
Tako npr. novo okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cementu na podlagi posebej prirejene zakonodaje prinaša ”onesnaževanje po meri onesnaževalca”, saj opušča nadzor nad emisijami (občasni monitoring samo enkrat na 3 leta, trajni monitoring brez TOC in to kljub temu, da se MKO in ARSO zavedata problematike TOC v primeru Lafarge Cement). Lafarge Cement lahko emitira kar 6,7 ton(!) kancerogene spojine benzen na letni ravni.
Združenje za napredek Zasavja, Zagorje gre naprej se zaveda, da delci PM10 niso edini okoljski problem v Zasavju, temveč so to predvsem kancerogene spojine, težke kovine, dioksini, furani in skupni organski ogljik. Problem navedenih onesnažil je, da se počasi akumulirajo v organizmu in povzročajo nepopravljivo škodo.
Menimo, da je nujno potrebno načrtovati in izpeljati vse možne aktivnosti, ki bodo omogočile, da bomo lahko mi in naši zanamci živeli v čistem okolju, brez rizične tehnologije sežiga nevarnih odpadkov, ki ni nikdar bila del Zasavja. To je naša ustavna pravica!

Aleksander Pergar

Prispevajte komentar