OSNOVNO VODILO STRANKE

Že samo ime stranke Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja pojasni glavno vodilo naše stranke, našega združenja. Poslanstvo je uresničevati socialno blaginjo in družbeno pravičnost v Občini Zagorje ob Savi in Zasavju. Na prvo mesto postavljamo človeka in naravo. Gospodarski, socialni in ekološki napredek so temeljne usmeritve našega programa. Na sam vrh delovanja stranke so postavljene vrednote solidarnosti in humanosti, v središču njenega razmišljanja pa je skrb za razvoj lokalnega in regijskega okolja. Stranka je odprta za sodelovanje z vsemi, ki delijo vrednote odprte in razvojno naravnane družbe. Delujemo z namenom dobrobiti naših občank in občanov Občine Zagorje ob Savi.

ZGODOVINA STRANKE

Stranka Zagorje gre naprej je bila na pobudo predsednika stranke Matjaža Švagana ustanovljena leta 2010. Pri ustanovitvi ga je vodila predvsem misel, da ne želi biti več del ljubljanskih zgodb, ampak si želi ustvarjati samostojno, v domačem Zagorju ob Savi in Zasavju, pri tem pa nadaljevati začrtano pot, po kateri je v Gibanju za pravičnost in razvoj hodil skupaj z dr. Janezom Drnovškom.

Že ob ustanovitvi, junija 2010, je pristopne izjave podpisalo več kot 500 Zagorjank in Zagorjanov, kasneje so se stranki pridružili tudi iz drugih zasavskih občin. Danes je vključenih že preko 1000 članov, v Zagorju ob Savi nas podpira okoli 50 % volilnih upravičencev, kar vsekakor dokazuje, da je bila odločitev za ustanovitev stranke prava pot za razvoj Zagorja ob Savi in Zasavja. V slovenskem prostoru postajamo vse močnejša stranka, ki združuje ljudi vseh prepričanj, tako levih kot tudi desnih političnih opcij. Gre za glasno stranko, ki vedno na prvo mesto postavlja ljudi in zeleno naravo.

ORGANIZIRANOST STRANKE

Matjaž Švagan
Predsednik
Mitja Adamlje
Podpredsednik
Marija Ribič
Vodja svetniške skupine

SVETNIŠKA SKUPINA

V Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi v mandatu 2018 do 2022 interese občank in občanov zastopa kar 14 članov stranke Zagorje gre naprej. V OS sicer sedi 25 svetnikov in svetnic.

 • Marija RIBIČ
 • Mitja ADAMLJE
 • Metka PODPEČAN
 • Ivan KLANČIŠAR
 • Simona KLUKEJ
 • Anton BENKO
 • Anica REŽUN
 • Marjan KOVAČ
 • Marjana MLINARIČ PIKELJ
 • Ivan POTOČNIK
 • Štefka SUŠA
 • Roman SAVŠEK
 • Vladimir POREDOŠ
 • Klemen BENKO