Kandidatna lista za Občinski svet

LOKALNE VOLITVE 2022

ZAGORJE GRE NAPREJ – ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA

LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATKE/KANDIDATA

 

NASLOV

IZOBRAZBA

DELO, KI GA OPRAVLJA

1.

MATJAŽ ŠVAGAN

Dolgo Brdo pri Mlinšah 8 M,  Izlake

organizator dela

župan

2.

MARIJA RIBIČ

Mlinše 26, Izlake

prof. razrednega pouka

pomočnica ravnatelja

3.

MITJA ADAMLJE

Marnova ulica 31 A, Zagorje ob Savi

politolog mednarodnih odnosov

vodja prodaje

4.

METKA PODPEČAN

Selo pri Zagorju 64, Zagorje ob Savi

akademska glasbenica, prof. oboe

ravnateljica

5.

UROŠ MACERL

Ravenska vas 38, Zagorje ob Savi

rudarski tehnik

samozaposleni kmet

6.

SIMONA KLUKEJ

Naselje Srečka Kosovela 33,

Zagorje ob Savi

inženir strojništva, univ. dipl. ekonomist

finančna direktorica

7.

IVAN KLANČIŠAR

Izlake 68, Izlake

inženir strojništva

vodja službe za vzdrževanje in energetiko

8.

NUŠA (ANICA) ULE MAČEK

Trboveljska cesta 7, Zagorje ob Savi

profesorica defektologije

upokojenka

9.

IVAN POTOČNIK

Potoška vas 37 A,  Zagorje ob Savi

elektromehanik

upokojenec

10.

SAŠA JERMAN

Ravenska vas 24, Zagorje ob Savi

mag. ekonomskih ved

direktor svetovalec

11.

ROMAN SAVŠEK

Gorenja vas 28, Podkum

ekonomsko−komercialni tehnik

kmet, samostojni podjetnik

12.

ŠTEFKA SUŠA

Pintarjeva cesta 50, Zagorje ob Savi

strojni tehnik

sekretarka

13.

KLEMEN BENKO

Pintarjeva cesta 49, Zagorje ob Savi

akademski glasbenik, profesor viole

učitelj

14.

SERGEJ SMRKOLJ

Podlipovica 16, Izlake

strojni tehnik

direktor

15.

VLADIMIR POREDOŠ

Potoška vas 17 B, Zagorje ob Savi

tekstilni tehnik

glasbenik

16.

TOMAŽ PETEK

Potoška vas 24 B, Zagorje ob Savi

dr. znanosti s področja jezikoslovja,

prof. slovenščine

visokošolski učitelj, izredni profesor

17.

DOMEN DROBEŽ

Čolnišče 42 A, Zagorje ob Savi

srednji zdravstvenik

študent

18.

DARJA RAKOVIČ

Borovak pri Podkumu 37, Podkum

uni. dipl. pedagoginja, mag. managementa

ravnateljica

19.

MARJAN KOVAČ

Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec

komercialni tehnik

upokojenec

20.

JOŽE ČIBEJ

Tirna 35 A, Zagorje ob Savi

profesor športne vzgoje

upokojenec

21.

LUKA MARS

Kolk 7 A, Zagorje ob Savi

inženir strojništva

avtomehanik strojnik

22.

ADISA MUJČINOVIĆ

Ulica talcev 34, Zagorje ob Savi

diplomirana socialna delavka

pomočnica direktorja

23.

LOVRO LEZIČ

Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi

inženir varstva okolja in komunale

kuhar, natakar

24.

MARJANA MLINARIČ−PIKELJ

Loke 20, Izlake

pravnica

vodja splošno−kadrovskega sektorja

25.

ANICA REŽUN

Razbor pri Čemšeniku 18, Čemšenik

specialistka managementa

upokojenka

+