PROGRAM STRANKE

Že samo ime stranke Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja pojasni glavno vodilo naše stranke, našega združenja. Poslanstvo je uresničevati socialno blaginjo in družbeno pravičnost v Občini Zagorje ob Savi in Zasavju.

Na prvo mesto postavljamo človeka in naravo. Gospodarski, socialni in ekološki napredek so temeljne usmeritve našega programa. Na sam vrh delovanja stranke so postavljene vrednote solidarnosti in humanosti, v središču njenega razmišljanja pa je skrb za razvoj lokalnega in regijskega okolja. Stranka je odprta za sodelovanje z vsemi, ki delijo vrednote odprte in razvojno naravnane družbe.

Delujemo z namenom dobrobiti naših občank in občanov Občine Zagorje ob Savi.